Tuisblad/Home Ons Skool/ Our School Kommunikasie/Communication Akademie/Academic Sport Kultuur/Culture Kontak Ons/Contact Us
Boodskap van die Hoof / Message from the Principal
Ons Fasiliteite / Our Facilities

Welkom by hierdie webwerf.

Die skool is 'n Parallelmedium skool met 'n Christelike grondslag.

Die sukses van 'n kind se skoolervaring by  Hoërskool Elspark word eerstens  bepaal deur dit wat in die klaskamer en werkswinkel plaasvind. Ons is dus daarop  ingestel om 'n gesonde onderrig- en leerklimaat te skep en in stand te hou. Die  skool is baie bevoorreg om met goed toegeruste tegniese sentrums en ervare onderwysers die belange van ons leerders te dien.  

Hoërskool Elspark het saam met hul hoë akademiese standaarde ook 'n ryk sport- en kultuur tradisie wat jaarliks talle hoogtepunte oplewer. Die verskeidenheid van studierigtings, sportsoorte en kultuuraktiwiteite het ten doel om geleenthede te skep vir al ons leerders.  

Kyk gerus deur hierdie webwerf en vergewis uself van wat Hoërskool Elspark in samewerking met sy venote vir u en u kind kan bied. Dit is 'n uistekende pakket wat by skoolverlaters  'n rooskleurige toekomsverwagting skep met die oog op  tersiëre studie, gekwalifiseerde vakmanskap of die wêreld van werk.

Jan van Niekerk


Welcome to this website.


The school is a parallel medium school with a Christian foundation.


The success of a learner's school experience at Hoërskool Elspark is firstly determined by what happens in the classroom and workshops. We are therefore focused on creating a healthy teaching and learning environment and maintaining it.


The school is very fortunate to have well equipped technical workshops and experienced educators to serve the needs of our learners.

Hoërskool Elspark has together with    our high academic standards a rich sport and culture tradition that produce many highlights throughout the year.The variety of fields of study, sports and cultural activities have the purpose to create opportunities for all our learners.


Look at this website and make yourself aware with what Hoërskool Elspark together with cooperation and support from stakeholders offer for you and your child. It is an excellent package that creates a bright future for school leaving learners with an eye on tertiary studies, apprenticeship or the world of work.


Jan van Niekerk

Registreer aanlyn/Register online
Handig asb alle dokumente wat nodig is by die skool in binne 14 werksdae. Inskrwings sluit 1 Junie/
Submit all the required documents needed at the schools identified by the system
within 14 working days. Entries closes on 1 June
Esties Nuus/News  
HS Elspark Rugby Theme Song Done By the Team

Oud-Estie funksie…11 Junie 2016  Gasheer …JAK DE PRIESTER kontak ons vir meer besonderhede/ Former Estie function ... June 11, 2016 Host ... JAK DE PRIESTER contact us for more details)

Spur aande:
25 Februarie, 28 April, 4 Junie, 29 Julie,
1 September, 27 Oktober
Ons skool is een van min skole wat IT as vak
nog aanbied/ Our school is one of the few
schools that still offer IT  as  a subject.
Kliek hier/Click here
Sosiale Media / Social Media  
Sine deo nihil agis
Kontak Ons / Contact Us
Sport Verslae / Reports  

Waaiboomstraat

Elspark

Germiston

Gauteng

1418

Telno. 011 893 2013/4

Faksno. 011 893 3879

Ons skool is ‘n unieke meerstromige skool wat twee studierigtings aanbied.

1974 - 2014

Hoërskool

Elspark


Tegnies - Akademies